hoş geldiňiz

Biz hakda

Kompaniýamyzda önüm öndürmek, galyndy öndürmek, synag, önüm öndürmek we beýleki bölümler bar.Önümiň hilini üpjün etmek üçin hünärmenler toparymyz bar.Müşderiler üçin ýokary hilli we ýokary öndürijilikli önümler hödürleýäris.Doly önüm üçin ähli jikme-jiklikler biziň maksadymyz.Gaty synag proseduralary we çylşyrymly önüm gaplamasy önümi doly kämilleşdirýär. Biziň kompaniýamyz müşderiler bilen gowy we durnukly söwda gatnaşyklaryny ýola goýmagy maksat edinýär.Önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Sarp edijiniň ynamyny çuňňur gazandyk.Kompaniýamyzda GS / CE / CB / RoHS / LFGB we ISO9001 bar.

häzirki habarlar

Habarlar

Toaster, sendwiç öndüriji, howa sowadyjy dünýädäki köp maşgalanyň ýüregine we aşhanasyna girmek üçin önümlerimiziň arasynda gaty az. Bizde bir gezeklik satyn almak islegleriňizi kanagatlandyryp biljek öý enjamlarynyň baý önümi bar.

Içerki
Jikme-jiklikler

internal_details